Menu

Ap stjeler godterier fra de små

RETT PÅ SAK: Når Sp eller SV har noe positivt å melde fra regjeringskontorene, dukker det opp en Ap-statsråd for å få oppmerksomhet. Slik stjeler Ap politiske godterier fra de små.

Av admin | 25.01.2010 09:29:48

   
    Kommentar av
    Ragnar Larsen.

 

 De tre regjeringspartiene har falt merkbart i tilslutning siden valget for godt og vel fire måneder siden.
 Flere meningsmålinger den siste tiden viser at de rødgrønne mønstrer i overkant av 40 prosent av velgerne. Det er en nedgang på 7 prosentpoeng fra stortingsvalget. Tendensen bekreftes i måling etter måling.
 Høyre og Fremskrittspartiet har innkassert hele gevinsten fra de rødgrønnes tilbakegang. Meningsmålingen i Dagens Næringsliv fredag viste at de to partiene støttes av til sammen 47,3 prosent av velgerne. Vi står overfor en forskyvning til høyre som har gjort at det vi for enkelthets skyld kan kalle høyrepartiene, ikke har stått sterkere i det norske folks bevissthet noensinne. Skuffede rødgrønne velgere fylker seg ikke om KrF eller Venstre, de går til høyre. Velgerne ser at det er der de finner et alternativ til det rødgrønne styret, mens de to midtenpartiene vaker i vannskorpen med nesen så vidt over sperregrensen.

Parlamentarisk får dette imidlertid ingen konsekvenser. Stortingets sammensetning forblir slik den ble fastlagt ved valget i september og det er tre og et halvt år til neste valg. På den annen side sier det seg selv at synkende oppslutning ikke akkurat bedrer det anstrengte samarbeidsforholdet på rødgrønn side.
 Stoltenberg-prosjektet fremtrer som et regime foran undergangen. Spørsmålet er bare når Regjeringen ramler og løser seg opp i sine enkelte bestanddeler.
 Det er interessant å observere hvordan Arbeiderpartiet posisjonerer seg for en situasjon hvor partiet kvitter seg med juniorpartnerne og fortsetter alene i regjeringsposisjon. Det virker som Arbeiderpartiet overlater til Sp og SV å forklare og forsvare kjedeligheter, mens partiet forsøker å gjøre positive saker til sine egne.
 Et eksempel på dette fikk vi i forrige uke, hvor samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa fra Hjelmeland presenterte at når NSBs lokaltog i Oslo-området er innstilt eller sterkt forsinket, så skal pendlere få anledning til å reise med Flytoget eller NSBs fjerntog.

Dette var knapt en sak på statsrådnivå i det hele tatt. En enkel kriseløsning fra den permanente krisebedriften NSB kunne vel NSB selv håndtere, uten ministerassistanse. På den annen side forstår vi godt at det pressede Senterpartiet ønske å la seg forbinde med en positiv jernbanemelding.
Men så dukket plutselig næringsminister Trond Giske opp i fjernsynsruta. Hva han hadde med saken å gjøre, er ikke godt å vite, hadde det bare ikke vært for et mønster som blir stadig tydeligere. Når fagstatsråder fra Sp og SV har det som med litt velvilje kan kalles positive saker å melde, så dukker det gjerne opp en regjeringskollega fra Ap for å sole seg i glansen fra en god sak. Ofte er det statsministeren selv som trer frem.
Én ting er at storebror Ap i regjeringsfamilien stjeler godteriene fra de små. Slik oppførsel er normalt negativt for utvikling av en god familiefølelse. Også de minste må få beholde slikkeriene for seg selv.

Når Ap stjeler sukkertøyet fra de minste, er det for å markere at Regjeringen tilhører Arbeiderpartiet. De to andre har bare fått anledning til å være med. Det er Ap som er regjeringspartiet. De to andre er bare sektorpartier.

Når Arbeiderpartiet er klar over at partiets oppførsel ergrer og provoserer Sp og SV, er det ganske enkelt fordi Ap ønsker å stimulere oppløsningen av det rødgrønne regjeringsprosjektet.

Av KOMMENTATOR: Ragnar Larsen | 25.01.2010 kl.09:2