Menu

Antall sosialklienter ned

Antall sosialklienter i Haugesund er gått ned med 15 prosent det siste året. Dermed ligger kommunen an til å ha en innsparing på fire millioner kroner i sosialhjelpsutbetalinger i år.

Av admin | 04.07.2006 07:54:16

Mye av grunnen til nedgangen er et tverrfaglig samarbeid mellom sosialkontor, trygdekontor og aetat hvor fokuset er å få folk ut i jobb. Målet er ingen sosialklienter under 25 år, melder NRK.

04.07.2006 kl.07:5