Menu
nasking

– Anmeld alle tyverier

Politiet i Haugesund har så langt i år registrert ca 150 tilfeller av nasking og tyverier i butikker i Haugesund, Tysvær, Fastlands-Karmøy og Sveio.

Av admin | 19.12.2016 08:08:25

Politiet tror ifølge NRK at det er mange tyverier som aldri blir anmeldt.

De oppfordrer derfor butikkene til å anmelde alle slike tilfeller, selv om de fleste slike saker blir henlagt.

Politiet har ikke resurser til å oppklare sakene til tross for at gjerningsmannen er kjent, men å få oversikten på alle sakene vil kunne endre på dette.

Mange næringsdrivende lar også være å melde nasking og tyverier da en anmeldelse ofte medfører mye arbeid og således kostnader, samt ubehag.