Menu
domstol

Anker videre til Høyesterett

Gulating har avvist anken til to menn fra Sauda som ble dømt for innsidehandel i Stavanger Tingrett i mai i år. Begge står fast ved sin uskyld og har nå anket til Høyesterett.

Av admin | 04.10.2016 13:15:34

– Lagmannsretten nekter anken fordi det er klart at anken ikke vil føre frem, heter det i avgjørelsen fra Gulating lagmannsrett, skriver Ryfylke.net.

De to ble tiltalt for innsidehandel etter at de var involvert i et større oppkjøp av Rocksource-aksjer i 2014. Oppkjøpet ble gjort før det ble offentliggjort at oljeselskapet hadde gjort et viktig funn i Norskehavet.

Stavanger tingrett  dømte saudamannen i 50-årene til fengsel i 90 dagar. Mannen i 60-årene ble dømt til fengsel i fem måneder. Han ble også dømt til å betale tilbake rundt 2,5 millioner kroner av det han hadde tjent på aksjekjøpet. Begge måtte i tillegg betale sakskostnader til staten.