Menu
Helge Thorheim

Anker vedtak om suspensjon

Susan Borg og Helge Thorheim i Karmøy Frp anker vedtaket om suspensjon i Rogaland Fremskrittsparti inn for Fremskrittspartiets Sentralstyret.

Av Egil M Solberg | 09.11.2017 22:34:14

Det vises til vedtak i Rogaland Fremskrittsparti fylkesstyre om suspensjon av Susan Borg og Helge Thorheim i seks måneder fra 6.11.17, samt skriftlig advarsel for Nina Ve Sæbø.

Det var etter at de tre stemte for ekspropriasjon for Fjord Motorpark at lokallaget klaget de tre inn for fylkesstyre.

– Fylkesstyret har i sin behandling av saken kun vektlagt selve vedtektsbruddet og ikke omstendighetene rundt denne og tidligere stemmegivinger i saken, opplyser Thorheim i en pressemelding.

Han mener Fylkesstyret i Rogaland FrP burde foretatt en bredere vurdering der også lokalvalgprogram og stemmegivinger siden reguleringsplanen ble vedtatt i 2008 m.v. ble hensyntatt.

De saken var oppe i Karmøy kommunestyre, var de tre tydelige på at prinsipiell motstand mot ekspropriasjon i denne saken måtte vike for hensynet til tidligere vedtak.

– På bakgrunn av ovenstående vil Susan Borg og Helge Thorheim anke vedtaket i
Rogaland Fremskrittsparti inn for Fremskrittspartiets Sentralstyret. Utover dette har vi ikke ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, sier Thorheim.