Menu

Anker til Høyesterett

Den firedobbelte voldtektsmannen fra Haugesund har anket dommen han fikk i lagmannsretten til Høyesterett. Samtidig vil han foreløpig ikke la seg avhøre i de to siste anmeldelsene mot ham.

Av admin | 12.02.2007 10:53:08

Det var i november at de to kvinnene på 19 og 20 år valgte å anmelde 22-åringen for voldtekter som skjedde i 2003. Anmeldelsene kom inn samtidig med at haugesunderen satt tiltalt for voldtekt nummer 4 og 5 i tingretten. 22-åringen har foreløpig nektet å stille til avhør i disse sakene, med henvisning til at Gulating lagmannsretts dom fra 19. januar må få synke inn. Da ble han dømt for voldtekt av fire kvinner i perioden 1999 til 2005, til seks års forvaring. I tillegg ble han dømt til å betale erstatning til den femte kvinnen han var tiltalt for å ha voldtatt. Grunnen til at 22-åringen nå anker til Høyesterett er ifølge Haugesunds Avis for å få en ny vurdering av den tidsubestemte straffen – forvaring – han er dømt til.

12.02.2007 kl.10:5