Menu
Sunnhordland tingrett Foto: Statsbygg

Anker bildrapsaken

I august ble en 20-åring frikjent for bildrap i Sunnhordland tingrett. Nå anker statsadvokaten saken til Lagmannsretten.

Av Egil M Solberg | 22.09.2017 14:06:56

47 år gamle Atle Eide mista livet da han ble påkjørt utenfor sitt hjem på Halsøy desember 2015. Eide ble påkjørt da han skulle svinge av veien på sin moped.

Retten har lagt til grunn at forbikjøringen skjedde på en rett strekning med god veibredde og god sikt. Det var heller ikke motgående trafikk.

Avdøde ga ikke tegn til at han skulle svinge av veien til venstre, heter det i slutningen.

Selv om tiltalte kan ha kjørt 20 km/t for fort,mener retten at dette alene ikke er grunn nok for å karakterisere kjøreadferden som uforsvarlig.

Det er denne konklusjonen aktor ikke er enig.

Påtalemakten anker primært på skyldspørsmålet, men også på lovanvendelsen.

– Det ligger vel i saken sin natur at vi er uenige med retten når det gjelder aktsomhetsvurderingen, og føler retten har vært altfor milde i sin vurdering, i en alvorlig sak som fikk et dødelig utfall, seier seier statsadvokat Benedicte Høgseth til bladet Sunnhordland.