Menu
E 134

Anbefaler arm til Bergen

Den eksterne konsulentrapporten om ny Øst-Vest forbindelse ble overlevert Samferdselsdepartementet i dag. Her anbefales en utredning av å bygge arm fra E 134 til Bergen.

Av Egil M Solberg | 17.01.2017 18:59:37

Det er fire konsulentselskap som har hatt som oppdrag å gjennomgå veivesenets utredning om hvilke veier det bør satses på mellom Østlandet og Vestlandet.

Vegvesenet anbefalte Rv 52 i nord og E134 over Haukeli i sør som hovedveier. Ekspertgruppen mener nå at landet bare trenger E 134, dersom det bygges en arm til Bergen.

I vår framlegger departementet en stortingsmelding om Nasjonal transportplan for 2018-2029.