Menu

Amfiet skal brukes til Sea King-landing

330-skvadronens prøvelanding med Sea King-helikopter i amfiet ved Haraldshallen onsdag var veldig vellykket. Det bekrefter Ola Vaage ved Hovedredningssentralen på Sola.

Av admin | 02.02.2007 08:06:11

– Frem til det nye parkeringshuset på østsiden av Haugesund sjukehus står klar med ny landingsplass vil vi bruke amfiet ved Haraldshallen som en nødløsning, sier Vaage. Han forteller at det i et møte med ledelsen ved Helse Fonna, ordføreren, ambulansetjenesten og politi ble besluttet at dagens situasjon var uholdbar og at noe måtte gjøres. I tillegg til amfiet ved Haraldshallen jobbes det også med å få asfaltert et område ved brannstasjonen i Haugesund som også skal brukes som en nødløsning. Den skal være klar 1.mars. I femten år har Sea King-helikopter landet på toppen av Haugesund sjukehus. Helt til en undersøkelse for fire år siden kom frem til at landingsplassen ikke var dimensjonert for de tyngste redningshelikoptrene. – At vi nå har funnet gode forhold i amfiet ved Haraldshallen og ved brannstasjonen i Haugesund vil redde liv, mener Vaage, som rister på hodet over at helikoptrene i lengre tid har måttet lande på Helganes, for så å frakte pasientene i ambulanse til sykehuset.

Av Magnus Berning | 02.02.2007 kl.08:0