Menu
FOTO: Kjell Bua

– Alvorlige feil ved Kårstø

Petroleumstilsynet har avdekket alvorlige feil på prosessanlegget på Kårstø.

Av admin | 06.01.2017 06:59:32

Det var under et tilsynsbesøk i november i fjor at tilsynet avdekket feil med det elektriske anlegget som gjorde at ansatte var i akutt fare, skriver Aftenbladet.

Til sammen ble det dokumentert syv avvik og Gassco og Statoil fikk pålegg om å rette opp feil umiddelbart.