Menu

Alle elsker ikke Raymond

RETT PÅ SAK: Ap-sekretær Raymond Johansens besøk i Haugesund i går kan ikke omtales med navnet på TV-såpen ”Alle elsker Raymond”. Rogaland er nemlig landets svakeste Ap-fylke.

Av admin | 21.05.2010 09:43:42

   
    Kommentar av
    Ragnar Larsen.

 

?Alle elsker Raymond? heter en amerikansk såpeserie som i årevis har vært vist på norske TV-skjermer.

         I går var Arbeiderpartiets sekretær Raymond Johansen på besøk i Haugesund. Vi er usikre på om navnet på TV-såpen er dekkende for partisekretærens besøk. Rogaland er nemlig det fylket i landet hvor Arbeiderpartiet står absolutt svakest. Langt fra alle elsker Raymond her i fylket.

         Det var industriarbeidere, anleggsarbeidere og sjøfolk som utgjorde kjernen i den folkebevegelsen som i sin tid gjorde Arbeiderpartiet til en avgjørende maktfaktor i det norske samfunn. I tillegg kom skogsarbeidere, småbrukere og fiskere, men dette er yrker som i dag teller lite i sysselsettingsstatistikkene.

         Rogaland er i dag landets fremste industrifylke. Få fylker, om noe, har flere innbyggere som er sysselsatt i maritime næringer. Slik sett skulle det ligge til rette for at Rogaland skulle være en folkelig maktbastion for Arbeiderpartiet. Men slik er det ikke. I det fylket hvor partiet etter klassiske kriterier skulle ligge på topp, er partiet på bunn.

         I Oslo og Akershus, hvor det er langt mellom industriarbeidere, sjøfolk og oljearbeidere, er oppslutningen derimot langt høyere. I hovedstadsområdet fikk partiet 35 prosent av stemmene ved stortingsvalget i fjor, mot 26 prosent i industri- og sjøfartsfylket Rogaland. Der hvor sysselsettingen i økende grad består av offentlig ansatte, holder Arbeiderpartiet stillingen. I et fylke som Rogaland, hvor det er næringsliv i privat eie som svarer for det meste av sysselsettingen, stiller bare hver fjerde velger seg bak partiet. Det er i så måte betegnende at årets 1. mai-markering i Haugesund skjedde på et eldresenter. Det er blant folk på livets oppløpsside at Arbeiderpartiet i Rogaland ennå har en viss tilslutning. Det blir som en strofe i den svenske nasjonalsangen: ?Du tronar på minnen från fornstora dar?.

         Arbeiderpartiets stadig svakere tilslutning i industrifylket Rogaland er ikke uten sammenheng med partiets anti-industrielle politikk. Ap lovte før valget i 2005 å sikre energi til den kraftkrevende industrien gjennom det som ble kalt et nytt kraftregime. Løftet har fortonet seg som skrift i sand. Tilsagnet var ikke ment å innfris. Hvis det var tilfelle, ville en ordning med tilstrekkelig kraft på langsiktige betingelser og priser industrien kan leve med for lengst ha vært på plass. Arbeiderpartiet har sviktet industrien, og da er det ikke noe å si på at industriens folk svikter Arbeiderpartiet.

         Mot denne bakgrunn er det en provokasjon når partisekretæren i går uttalte at Hydro bør gjennomføre planene om å investere 10 milliarder kroner i en utvidelse av aluminiumverket på Karmøy. Når Hydro har lagt investeringsplanene i arkivet, er det nettopp som en følge av Regjerningens energipolitikk. Det er ikke kraft å få til priser som sikrer lønnsomhet. Derfor investerer Hydro i Asia i stedet.

         Verken Hydro eller andre kan modernisere industrien og bygge ny kapasitet ut fra politiske besvergelser. Industrien kan ikke ta investeringsbeslutninger ut fra signaler fra Youngstorget. Investeringer gjøres ut fra kalkyler som viser at inntektene blir større enn utgiftene. Når Ap har gjort prisen på elektrisk kraft til et hinder for ny prosessindustri, blir investeringene lagt til andre verdensdeler.

         Raymond Johansens reiseskildring blir som en beretning fra Skriften: ?Han kom til sine egne, men de kjentes ikke ved ham?.

Av KOMMENTATOR: Ragnar Larsen | 21.05.2010 kl.09:43