Menu

Alarmtelefonen for barn og unge

116 111 er nummeret til alarmtelefonen som er til for barn og unge når barneverntjenesten er stengt. Den er landsdekkende og gratis å ringe til.

Av admin | 15.07.2014 06:55:35

Alle barn har krav på bistand i akutte krisesituasjoner, uavhengig av hvor i landet de bor.

Når de som jobber på alarmtelefonen får akutte henvendelser, kontakter de umiddelbart lokale beredskapsordninger, melder Haugesund kommune på sine nettsider.

Av Veronica Rona Thomassen | 15.07.2014 kl.09:55