Menu

Aktuell som ny biskop i Bjørgvin

Prost i Sunnhordland Svein Arne Theodorsen er blant de aktuelle til å bli ny biskop i Bjørgvin. Kampen står mellom ei kvinne og fem menn. Bispedømmet omfatter i dag Sogn og Fjordane og Hordaland.

Av admin | 04.06.2008 07:47:43

Av Helge Bro Matland | 04.06.2008 kl.07:4