Menu
Natur og ungodm
Haugaland Natur og Ungdom aksjonerer mot omkjøringsvei på Åkra. Leder Ida Karin Johansen gir politikerne valget mellom asfalt og grønnsaker. FOTO: Natur og Ungdom

Aksjonerer for matjord

Natur og Ungdoms lokallag på haugalandet har de siste ukene aksjonert mot nedbygging av matjord.

Av Egil M Solberg | 13.11.2015 07:12:47

Matjord står ifølge bevegelsen i fare for å bli nedbygd.

Lokallagene har dermed invitert nyvalgte kommunestyrerepresentanter ut på de de truede jordene, og gitt dem valget mellom en tallerken med asfalt og ei krukke evigvarende matjord – eller kurv med grønnsaker.