Menu

Aksdal får Post i butikk i september

I februar ble det kjent at til sammen seks postkontor på Haugalandet og i Sunnhordland skal stenges. Aksdal postkontor blir gjort om til Post i butikk allerede i midten av september, skriver havis.no.

Av admin | 05.06.2008 14:23:00

Etter omleggingen i Aksdal er Fitjar neste kontor ut i vårt distrikt. Omleggingen der skal skje i slutten av november. I Sauda vil omleggingen skje i september neste år og i Ølen skjer omleggingen i oktober neste år. Husnes og Bremnes får beholde postkontorene sine til 2010.

Til sammen skal 124 postkontor i Norge bli gjort om til Post i butikk. Endrede brukerbehov og et ønske fra kundene om bedre tilgjengelighet og lengre åpningstider er ifølge Posten hovedårsaken til omleggingen.

Publisert av Helge Bro Matland | 05.06.2008 kl.14:2