Menu

Aker Kværner Stord størst hos Statoil

Snøhvit-prosjektet i Finnmark gjorde Aker Kværner Stord til Statoils største leverandør i 2006.

Av admin | 20.02.2007 10:54:37

Statoil kjøpte varer og tjenester for 67,7 milliarder kroner i fjor, opp ni prosent fra 2005. Norske selskap stod for 78 prosent av leveransene, der altså Aker Kværner Stord bidrog med mest. Fremdeles er Rogaland det desidert største leverandørfylket for Statoil, selv om nummer to, Hordaland økte med 36 prosent til i alt 11,9 milliarder kroner fra 2005 til 2006. Statsoljeselskapet gjorde i fjor 72 prosent av innkjøpene sine på Vestlandet, verdisatt til 38 milliarder kroner, skriver NA24.

Av Magnus Berning | 20.02.2007 kl.10:5