Menu

Aibel tildelt Oseberg-kontrakt

Statoil har tildelt Aibel kontrakten for oppkobling av nytt boligkvarter på Oseberg C-plattformen. Kontrakten har en anslått verdi på ca. 125 millioner kroner.

Av admin | 10.07.2014 16:55:43

På det meste vil prosjektet sysselsette 40 personer i Aibel. Ledelse, administrasjon, og planlegging vil foregå i Bergen, mens prefabrikasjon vil bli utført i Haugesund.

Arbeidet starter 1. august og oppkoblingen er planlagt våren 2016.

Av Egil M Solberg | 10.07.2014 kl.16:55