Menu

Aibel og Solstad med i høring

Når Olje- og energidepartet inviterer aktører i olje- og gassnæringen, som vil bli berørt av fusjonen mellom statoil og Hydro, til et møte hvor ulike sider av fusjonen belyses, - er både Vetco Aibel og Solstad Offshore med.

Av admin | 09.02.2007 16:50:55

Samrådet om fusjonen mellom Statoil og Hydro vil bli avholdt torsdag 22. februar i Oslo. Her vil det blant annet være innlegg fra leverandørindustrien hvor Vetco Aibel er et av de selskapene som skal ha et forberedt innlegg. Solstad Offshore representerer rederinæringen og skal også ha et forberedt innlegg med påfølgende diskusjon.

Av Egil Kr. Solberg | 09.02.2007 kl.16:5