Menu

Aibel har fått pålegg av Petroleumstilsynet

Både Aibel og Norisol har fått pålegg av Petroleumstilsynet om å bedre sine systemer på Troll A for å sikre stillasarbeidere og mekanikernes arbeidsmiljø. Pålegget må gjennomføres innen 15. mars.

Av admin | 29.01.2010 13:09:09

 
Tilsynet har på Troll A avslørt at Aibel og Norisol har avvik i forhold til alvorlige brudd
på regelverket.
(Foto: Statoil.)

Pålegget er gitt etter et tilsyn som ble offentliggjort i begynnelsen av januar. Der ble det funnet flere regelverksbrudd, blant annet knyttet til mangelfull systematikk knyttet til å vurdere risiko for stillaspersonell under planlegging av disse operasjonene, og manglende analyse og risikovurdering av arbeidsmiljøet for mekanikere og stillasmontører.

Det ble også satt søkelys på at mekanikere og stillasarbeidere ikke hadde fått systematisk opplæring om arbeidsmiljørisikoen, og Aibel og Norisol hadde ikke sikret at det ble gjennomført tiltak mot helseskadelig eksponering og uheldige fysiske belastninger, skriver Petro.no.

Av Egil Kr. Solberg | 29.01.2010 kl.13:0