Menu

Aibel fikk varsel om pålegg etter tilsyn

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt varsel om pålegg til Aibel og Norisol Norge AS (Norisol) for ikke å tilby stillasarbeidere og mekanikere et forsvarlig arbeidsmiljø på Troll A.

Av admin | 04.01.2010 14:12:57

Troll A plattformen
Aibel må tilby stillasarbeidere og mekanikere et mer forsvarlig arbeidsmiljø på Troll A

Aibel og underleverandør Norisol pålegges å vurdere systemene som skal sikre at de aktuelle arbeidstakerne har «et fullt forsvarlig arbeidsmiljø».

Det er konklusjonen etter et tilsyn Ptil utførte i oktober.

Petroleumstilsynet observerte flere gode tiltak og prosesser på HMS-området, men følgende avvik ble identifisert i tilsynet:

•Det er mangelfull systematikk i planleggingsfasen mht å vurdere risiko for personell som forestår montering og demontering av stillas
•Det er mangelfull analyse og risikovurdering av arbeidsmiljøet for mekanikere og stillasmontører
•Mekanikere og stillasarbeidere har ikke fått systematisk opplæring og informasjon om arbeidsmiljørisiko
•Aibel og Norisol har ikke i tilstrekkelig grad sikret at arbeidet legges til rette og at det gjennomføres tiltak slik at helseskadelig eksponering og uheldige fysiske belastninger unngås for stillasarbeidere og mekanikere.

Petroleumstilsynet påpeker at et varsel om pålegg verken er et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon.

Av Egil Kr. Solberg | 04.01.2010 kl.14:0