Menu

Afghanistan – også Norges krig

RETT PÅ SAK: Den triste meldingen fra Afghanistan om at nok en norsk soldat er drept, må ikke få oss til å tvile på behovet for norsk nærvær. Krigen i Afghanistan er også Norges krig.

Av admin | 26.01.2010 09:29:08

   
    Kommentar av
    Ragnar Larsen.

 

 I går kom den meldingen fra Afghanistan vi alle frykter, men som vi må belage oss på: Nok en norsk soldat ble drept da en veibombe gikk av.
 Vi er mange som mottok dødsmeldingen med samme reaksjon som statsminister Jens Stoltenberg, som uttalte at selv om norske styrkers oppdrag i Afghanistan er farlig, så går tap av norske soldaters liv inn på oss.
 Vi er også mange som stiller oss bak statsministeren når han sier han føler det som et tungt ansvar å lede et land som deltar i militære operasjoner. Dette minner oss at krig ikke er noe dataspill. Krig betyr at en med våpen i hånd påtvinger fienden løsninger som fienden motsetter seg.
 Situasjonen i Afghanistan er for øvrig en påminnelse om at von Clausewitz fortsatt er aktuell. Den prøyssiske general og strateg Karl von Clausewitz formulerte for snart to hundre å siden doktrinen om at ?krig er fortsettelse av politikken med andre midler?. Vi har i Afghanistan sett at politisk preik og svermerisk pasifisme ikke tåler møtet med virkeligheten. Stilt overfor en fiende som Taliban nytter det ikke med argumenter. En må i stedet la våpnene tale.

På den annen side kan en, om en følger resonnementene til von Clausewitz, si at krig er et nederlag for politikken. Når politiske løsninger ikke er mulig, må det tas i bruk militære midler for å nå de mål som ikke ble oppnådd ad politisk vei.
 President Barack Obama gjorde dette til et hovedpoeng i sin storartede nobeltale i Oslo rådhus i forrige måned. Fredsprisvinneren ga en engasjert og overbevisende begrunnelse for at det i bestemte situasjoner er moralsk høyverdig å ta andres liv ? for å oppnå noe som er større. Den tyske kirke tvilte seg under siste verdenskrig frem til at det ville være etisk forsvarlig å likvidere Adolf Hitler. Det er mer moralsk å drepe ett menneske, den ansvarlige, for dermed å hindre at hundretusener og millioner av uskyldige liv går tapt.

Vi er glad for at Jens Stoltenberg så klart og kontant avviser at tapet av nok en norsk soldat ikke skal lede til noen diskusjon om det norske militære nærvær i Afghanistan. ? Norsk politikk ligger fast. Vi gikk inn i Afghanistan sammen med NATO og vi vil gå ut sammen med NATO, sa statsministeren i går.
 Det er vi enig i og vil forordens skyld minne om at NATO med tilslutning fra en rekke nøytrale og uavhengige stater er i Afghanistan på oppdrag for FN.
 Krigen i Afghanistan er også Norges krig. Det er viktig å ha klart for seg at Norge har vært i krig siden 11. september 2001, da NATOs solidariske sikkerhetsgaranti ble utløst. NATOs grunnidé er at angrep på ett medlemsland, er et angrep på alle.
 Norge er i Afghanistan for å hjelpe til med å stabilisere landet, slik at det afghanske folk kan bli herre i eget hus og utvikle sitt eget land. Muslimer flest over den ganske verden har ikke noe høyere ønske enn å få leve i fred, men islamistiske terrorister har andre mål. I dag gjelder det Afghanistan, men i morgen kan det dreie seg om Pakistan, som er en regional stormakt med atomvåpen. Hvis islamistiske terrorister får herredømme både i Afghanistan og Pakistan, kan verdensfreden være i fare.
 Å kalle Taliban for middelaldersk, er en fornærmelse mot middelalderen. De islamistiske opprørerne må forhindres i å gjøre regionen til et oppmarsjområde som kan true hele den vestlige sivilisasjon.

Derfor er det ikke noe alternativ til seier for USA og NATO i Afghanistan og derfor må Norge stå løpet ut til vår innsats blir kronet med seier.

Av KOMMENTATOR: Ragnar Larsen | 26.01.2010 kl.09:2