Menu

AF Decom må forklare seg om ulovlig dumping

Klima og forrurensing-direktoratet ber AF Decom forklare seg om ulovlig dumping av marin begroing i Vatsfjorden. Marin begroing er blant annet blåskjell som gror seg fast på plattformdeler under vann.

Av admin | 21.01.2013 13:55:00

Videoopptak som direktoratet har fått, viser at begroing blir spylt rett ut i fjorden, i stedet for å bli samlet opp. AF Decom har fått svarfrist på 14 dager melder nrk.

Av Tomas Johannessen | 21.01.2013 kl.13:54