Menu

Advarsler på feil lysbruk

Lysbruk er viktig også på sommeren. Da politiet avholdt en trafikkontroll på E 134 gjennom Ølen i ettermiddag, ble i alt 72 kjøretøyer kontrollert. Det ble ingen skriftlige reaksjoner, men flere fikk advarsler for feil lysbruk.

Av admin | 07.08.2013 14:41:57

Dette sier trafikkreglene om lysbruk:

• Under kjøring skal påbudt fjernlys, nærlys eller godkjent kjørelys alltid være tent.

• Fjernlys må ikke blende andre trafikanter.

• Nærlys skal brukes når fjernlys ikke er påkrevd eller ikke er tillatt brukt.

• Parkeringslys skal være tent under stans eller parkering på veg når lys- eller siktforholdene gjør det påkrevd for å gjøre kjøretøyet synlig for andre. Under stans eller parkering skal ikke nærlys eller fjernlys være tent.

• Tillatt hjelpelys må ikke brukes til annet formål enn det er bestemt for. Kurve- og tåkelys kan ikke nyttes sammen med nærlys.

• Brudd på bestemmelsene (Trafikkreglene § 15 og Vegtrafikkloven § 23) kan straffes med et forenklet forelegg på 2000 kroner, subsidiært tre dagers fengsel.

(Kilder: Lovdata, NAF, Statens vegvesen)

Av Egil M Solberg | 07.08.2013 kl.14:41