Menu
st hans

Advarer mot uvettig bålbrenning

Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning ved feiring av sankthans. Gjenstander laget av materialer som avgir giftige gasser, har heller ikke noe på sankthansbålet å gjøre.

Av Egil M Solberg | 21.06.2016 10:03:54

Erfaring viser at mange benytter tradisjonen med sankthansbål til å kvitte seg med store mengder søppel. Det er derfor ikke bare bålet i seg selv som kan være ulovlig, men også hva som brennes.

– Unngå for all del bruk av bensin eller andre brennbare væsker for å få fyr på bålet. Vi har dessverre sett eksempler på at overdreven bruk av brennbar væske ved opptenning av bål kan føre til alvorlige personskader, sier informasjonssjef Sturle Hagen i Norsk brannvernforening.

Han viser til at det i perioden fra 15. april til 15. september gjelder et generelt forbud mot å gjøre opp ild nær skog og utmark.

– Folk som vil brenne bål sankthansaften, må sjekke hvilke bestemmelser som gjelder for sin kommune, sier Hagen.

Før bålet tennes bør man også sørge for å ha rikelig med slokkevann tilgjengelig. Det bør dessuten utpekes en edru person som har ansvaret for bålet fra det tennes til det er slokket.