Menu

Advarer mot uvettig bålbrenning

Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning ved feiring av sankthans. Gjenstander laget av materialer som avgir giftige gasser, har heller ikke noe på sankthansbålet å gjøre.

Av Egil M Solberg | 21.06.2016 10:03:54

Erfaring viser at mange benytter tradisjonen med sankthansbål til å kvitte seg med store mengder søppel. Det er derfor ikke bare bålet i seg selv som kan være ulovlig, men også hva som brennes.

– Unngå for all del bruk av bensin eller andre brennbare væsker for å få fyr på bålet. Vi har dessverre sett eksempler på at overdreven bruk av brennbar væske ved opptenning av bål kan føre til alvorlige personskader, sier informasjonssjef Sturle Hagen i Norsk brannvernforening.

Han viser til at det i perioden fra 15. april til 15. september gjelder et generelt forbud mot å gjøre opp ild nær skog og utmark.

– Folk som vil brenne bål sankthansaften, må sjekke hvilke bestemmelser som gjelder for sin kommune, sier Hagen.

Før bålet tennes bør man også sørge for å ha rikelig med slokkevann tilgjengelig. Det bør dessuten utpekes en edru person som har ansvaret for bålet fra det tennes til det er slokket.