Menu

Advarer etter at fisketurist omkom

Sjøfartsdirektoratet ber brukere av små arbeidsbåter og fritidsbåter om å være oppmerksomme på lastekapasitet etter ulykken i juli der en fisketurist omkom.

Av admin | 23.07.2014 13:24:12

I den foreløpige rapporten fra Statens havarikommisjon for transport (SHT) kommer det frem at fartøyet «Viking 7» kantret trolig som følge av at det kom vann inn gjennom sjøslagporten bak på båten – og at dette vannet trengte ned i skroget gjennom en luke.

På generelt grunnlag, og uten å trekke konklusjoner i denne ulykken, så oppfordrer direktoratet både fritidsbåtbrukere og andre om å sette seg inn i de lastebegrensinger som gjelder for det fartøyet en skal bruke.

Dette skriver direktoratet på sine nettsider i ettermiddag.

Av Egil M Solberg | 23.07.2014 kl.13:24