Menu

99 av 100 poeng

Haugesund får 99 av 100 mulige poeng i en analyse av hvor effektiv kommunen er.

Av admin | 22.11.2016 07:01:44

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt Senter for økonomisk forskning på NTNU om å lage en oversikt over hvor effektive hver og en av de norske kommunene er.

Rangeringen er basert på de tre største sektorene i alle norske kommuner, som er barnehage, grunnskole og pleie og omsorg.