Menu

808 personer helt ledige i Nord-Rogaland

Ved NAV Haugesund er det nå registrert 455 helt arbeidsledige. Tallene inkluderer både Haugesund, Utsira, Vindafjord, Tysvær og Sveio. I Haugesund kommune er 318 arbeidsledige og det er 2,0% av den totale arbeidsstyrken.

Av admin | 02.02.2007 10:12:02

For NAV Haugesund er dette en økning i antall arbeidsledige på 84 fra desember måned. Men det er hele 265 færre arbeidsledige enn for 1 år siden. Men ved NAV Haugesund er det nå 151 arbeidssøkende på ordinære tiltak.

For NAV Karmøy er det i januar registrert 353 personer som er helt ledige. tallene inkluderer både Karmøy og Bokn. På Karmøy er det 348 personer som er helt ledige. Det er 1,9 % av den totale arbeidsstyrken. Ved NAV Karmøy er dette en endring på 64 flere arbeidsledige i forhold til desember måned, men hele 247 færre arbeidsledige enn for ett år siden.

Av Egil Kr. Solberg | 02.02.2007 kl.10:1