Menu
Haugesund Sparebank

80,6 millioner i overskudd

Haugesund Sparebank kom i 2017 ut med et resultat før skatt på 80,6 millioner kroner. Haugesund Sparebank fikk i fjor 2.242 nye kunder.

Av Egil M Solberg | 23.02.2018 10:19:33

Av resultatet etter skatt på 60,9 millioner kroner, er det foreslått avsatt 3 millioner kroner til gavefond.

8 millioner kroner går som avkastning til egenkapitalbeviseierne, hvorav 6,3 mill kroner er foreslått utdelt som utbytte.

49,9 millioner kroner bidrar til en styrking av Sparebankens fond og kapitaldekning.

Bankens forvaltningskapital var ved utgangen av 2017 på 10.148 millioner kroner. Dette er en økning på 594,3 millioner kroner eller 6,22 prosent det siste året.

Bankens forvaltningskapital, inkludert overførte lån til bankens boligkredittselskap, endte på 11.788 millioner kroner ved årsskiftet.

Bankens rene kjernekapital er nå styrket til 17,56 prosent mens den ansvarlige kapitalen er på 21,69 prosent.

I tillegg til hovedkontoret i Haugesund har Haugesund Sparebank også filialer i Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord.

– Et tilfredsstillende resultat og bra vekst, gir Haugesund Sparebank de beste forutsetninger for årene framover, sier adm. banksjef Bente Haraldson Syre