Menu
Arkivbilde: Kjell Bua

800 millioner til ny tunnel

Regjeringen har satt av 800 millioner kroner til å bygge tunnel på riksveg 13 i Rødsliane i Suldal, langs Lovrafjorden.

Av Egil M Solberg | 28.03.2017 11:16:58

Dette er et svært rasutsatt område.

– Bevillingen vil komme etter 2024, opplyser stortingsrepresentant for FrP, Roy Steffensen.

Riksvei 13 fra Lovraeidet mot Sand er skredutsett med vanskelig topografi og store ur- og skredområde.

Standarden på vegen er dårlig, strekningen er gjennomgående smal, uten gul midtstripe og med krapp kurvatur.

«Lovraeid» er registrert som skredpunkt med høy prioritet i nasjonal skredsikringsplan. Strekninegn har også status som nasjonal turistvei.