Menu

798 søknader om barnehageplass

Servicesenteret i Haugesund mottok 798 søknader om barnehageplass innen søknadsfristen 15.februar. Av disse er 583 nye søknader, mens 213 av søknadene gjelder ønsker om overflytting.

Av admin | 27.02.2007 14:13:55

Alle foresatte som har søkt innen fristen vil få svar innen utgangen av marsm, melder Haugesund kommune på sine nettsider.

Av Magnus Berning | 27.02.2007 kl.14:1