Menu
Test prøve

78 prosent bestod statsborgerprøver

Det ble i løpet av 2017 avlagt 603 statsborgerprøver i Rogaland for de som ønsket å bli norske statsborgere. 78 prosent av prøvene ble bestått.

Av Tomas Johannessen | 07.02.2018 06:42:18

I Haugesund ble det avlagt 17 prøver, og 76 prosent fikk bestått. Mens det på Karmøy ble det avlagt 44 prøver, hvor 61 prosent besto, skriver Haugesunds avis.

Fra 1. januar 2017 endret Stortinget statsborgerloven slik at det ble krav om å bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk for å søke statsborgerskap.