Menu

7,7 mill til Westcon

Westcon Yards i Ølensvåg er tildelt 7.737.400 kroner i økonomisk støtte fra Enova.

Av Egil M Solberg | 14.12.2016 18:37:57

Enova tildeler 140 millioner kroner i støtte til 22 nye landstrømprosjekter som et ledd i å kutte klimagassutslipp fra skip ved norske kaier.

— Å forsyne skipene med fornybar kraft fra land, er et energitiltak som hører hjemme i lavutslippsamfunnet. Vi ser nå at interessen øker blant norske havner for å bygga ut landstrøm, seier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.