Menu

75 prosent økning i vinningskriminalitet

Tall fra politiet viser at det i løpet av de 7 første månedene av året har blitt gjort 255 vinnings-lovbrudd i kommunene Stord, Fitjar og Bømlo, melder Sunnhordland. Til sammenligning var det i samme periode gjort 145 vinnings-lovbrudd i fjor.

Av admin | 08.08.2013 10:02:04

Samtidig er det samlede tallet på lovbrudd i distriktet relativt stabilt, om vi korrigerer for den store økningen i vinnings-lovbrudd.

– Det er helt tydelig at vinningskriminaliteten i vårt område er på vei opp. Historisk sett har dette området hatt lite vinningskriminalitet. I så måte kan dette sees på som en normalisering, sier lensmann på Stord, Bernt Norvalls.

Av Eirin Marthinussen | 08.08.2013 kl.09:59