Menu

7,2 millioner i forelegg

Tall fra Statens innkrevingssentral viser at UP i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt hentet inn drøyt 6 millioner kroner i forenklede forelegg i fjor.

Av admin | 30.01.2013 06:45:46

Lokalt UP skrev ut 1.842 bøter, noe som gir en gjennomsnittssum på 3.354 kroner per bot.

I tillegg kommer politiets forelegg, slik at staten tok ut 7,2 millioner kroner totalt fra sjåfører i vårt politidistrikt i 2012. Det melder h-avis.

Av Rolf Helge Tveit | 30.01.2013 kl.06:45