Menu

70-åring narkodømt i haugesund

En 70-årig mann fra Ryfylke er dømt for å ha overdratt 105 narkotiske tabletter til en mann i Haugesund. 70-åringen slapp, blant annet på grunn av alderen, med betinget fengsel i 36 dager og en bot på 3500 kroner, melder NRK.

Av admin | 17.12.2008 17:17:01

I dommen fra Haugaland Tingrett heter det at mannen i alle fall har handlet grovt uaktsomt da han leverte fra seg tablettene.

– Et såpass stort kvantum tabletter utgjør et ikke ubetydelig spredningspotensial i byens narkotikamiljøer. Det bør reageres sterkt på overdragelse av egne tabletter til andre, heter det ifølge NRK i dommen.

Av Egil M Solberg | 17.12.2008 kl.17:1