Menu

666 forbrytelser

666 forbrytelser årlig blir begått av ungdom under 18 år i vårt politidistrikt. Det er det laveste talet på ni år, skriver Haugesunds Avis.

Av admin | 10.07.2012 12:53:44

Politimester Kaare Songstad skryter av Konfliktrådet, som han mener skal ha mye av æren for at tallet på unge kriminelle er på vei ned.

Politiet mener det nå jobbes bedre tverrfaglig, der både skole, barnevern, Konfliktrådet og psykiatrien gjør en jobb sammen, for å gi unge lovbryter hjelp.

Av Rolf Helge Tveit | 10.07.2012 kl.12:54