Menu

65 mill til basisopplæring på jobben

Nå blir næringslivet invitert til å søke om midler til opplæring på arbeidsplassen. Regjeringen legger 65 millioner kroner i potten for opplæring i lesing, skriving, regning og data gjennom Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA).

Av admin | 07.01.2010 11:03:29

Dataopplæring
Næringslivet inviteres til å søke om midler til opplæring på arbeidsplassen.

Private og offentlige virksomheter fra hele landet kan søke.

? Vi oppfordrer alle våre medlemsbedrifter til å nyttiggjøre seg av slike midler sier Ole-Kristian Paulsen, områdeansvarlig for bedrift og kompetanseutvikling i Industri Energi.

Programmet er en del av regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får den basiskompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstillinger i arbeidslivet.

Av Egil Kr. Solberg | 07.01.2010 kl.11:0