Menu
barnevogn

56 prosent får kontantstøtte

Omtrent 56 prosent av barna i kontantstøttealder på Haugalandet får støtten. Tallet på de som velger kontantstøtte har vært relativt stabilt siden kontantstøtten ble hevet til 6.000 kroner.

Av admin | 26.08.2015 06:49:00

Dette viser tall fra NAV.

Det var en kraftig nedgang i tallet på mottakere i perioden fra 1999 til 2011, men det siste året har nedgangen flatet ut.