Menu

52 kraftmillioner har forsvunnet

Kraft-kommuner i Rogaland taper over 20 millioner kroner i skatteinntekter. Årsaken er regjeringens kutt i eiendomsskattinntektene fra vannkraftanleggene.

Av Egil M Solberg | 29.11.2016 12:36:18

Nå har 191 ordførere og varaordførere fra hele landet undertegnet en felles protest mot regjeringens kutt i eiendomsskattinntektene fra vannkraftanleggene.

Med rundt sju prosent av Norge sin vannkraftproduksjon er Suldal en av de store kraftkommunene i landet.

Fire rogalands-ordførere mener kommunene deres tilsammen taper over 30 millioner kroner i skatteinntekter neste år, melder NRK.