Menu
fiskebåt

500 sjarker mangler sertifisering

Mange fiskebåteiere står i fare for ikke å kunne bruke båtene sine fra nyttår, på grunn av manglende kontroll.

Av Egil M Solberg | 31.07.2015 13:55:10

1.1.2016 kan fartøyene bli liggende til kai.

 sjefingeniør Arild Lie i Sjøfartsdirektoratets fiskefartøyavdeling

Sjefingeniør Arild Lie i Sjøfartsdirektoratets fiskefartøyavdeling.

– Mange eiere av fiskebåter mellom 8 og 10,67 meter som har krav om å få kontrollert og sertifisert fartøyene sine, står i fare for å ikke kunne bruke båtene sine fra nyttår av grunnet manglende kontroll, sier sjefingeniør Arild Lie i Sjøfartsdirektoratets fiskefartøyavdeling.

Som følge av den såkalte sjarkforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014, utvides nemlig kontrollordningen for fiske- og fangstfartøy til også å gjelde båter fra åtte til 10,67 meter.