Menu

50% døde av kreft eller hjertesykdom

I 2006 døde 41 242 personer i Norge. Over halvparten av disse døde av hjerte- og karsykdommer eller kreft. Kreft er viktigste årsak til tapte leveår, mens røykerelaterte lungesykdommer øker mest.

Av admin | 29.06.2008 16:01:15

I 2006 døde 21 621 kvinner og 19 621 menn i Norge. Hjerte- og karlidelser og kreft er årsak til over 60 prosent av dødsfallene i Norge.

Dødeligheten av hjerte- og karlidelser fortsetter å falle, og 70 prosent av disse dødsfallene skjer nå etter 80 års alder.

Dødeligheten av kreft faller lite, og over 60 prosent av disse dødsfallene skjer før 80 års alder. For begge kjønn er dermed kreft den mest betydningsfulle årsaken til tapte leveår.

Døde av KOLS og lungekreft fordelt på kjønn. 1996-2006

Røykerelaterte lungesykdommer øker
I 2006 døde 3 767 personer av lungekreft og kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Dette tilsvarer en økning på 22 prosent fra 1996.

Lungekreft var dødsårsak hos 792 kvinner og 1 209 menn, mens KOLS var dødsårsak hos 838 kvinner og 928 menn.

Over 40 prosent av lungekreftdødsfallene skjer før 70 års alder. For KOLS-dødsfallene er det tilsvarende tallet 17 prosent, melder Statistisk Sentralbyrå.

Av Egil Kr. Solberg | 29.06.2008 kl.15:5