Menu
Ole Bernt Thorbjørnsen. Rådmann i Haugesund kommune. FOTO: E Solberg
Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen er glad for å kunne presentere et overskudd. FOTO: E Solberg

48 millioner i overskudd

Foreløpige regnskapstall for Haugesund kommune i 2015 viser et netto overskudd på 48 millioner kroner. Sammenlignet med resultatet i 2014 er dette en forbedring på 115 millioner kroner.

Av Egil M Solberg | 12.02.2016 14:48:02

Resultatet i 2015 skyldes hovedsakelig at innsparingstiltak og effektiviseringstiltak de siste årene har gitt resultater.

Høyere tilskudd knyttet til mottak av flyktninger og ressurskrevende tjenester har også bidratt.

Mye av overskuddet vil bli brukt til å dekke det akkumulerte underskuddet.

Les mer om saken på kommunens hjemmesider…