Menu
Rogaland

472.000 rogalendinger

Folkeveksten i Norge er den svakeste på ti år. Det er beregnet at vi er vel 5.2 millioner mennesker her i landet ved inngangen til 2017.

Av admin | 04.01.2017 06:49:55

Årsaken er en kombinasjon av færre innvandrere, flere arbeidsinnvandrere som forlater Norge og færre fødte.

Vi er nå ca 472 000 innbyggere i fylket.