Menu

450 må gå i Posten

Det legges opp til mer uro i Posten når 1 av 3 årsverk i administrative stillinger skal vekk. Posten skal spare millionbeløp. Det kan komme til å berøre 450 ansatte.

Av admin | 03.12.2008 11:17:00

I en pressemelding onsdag melder Posten at de skal restrukturere administrative stillinger og kutte kostnader knyttet til stabs- og støttefunksjoner i konsernet.

– Målsettingen å redusere kostnader knyttet til administrative funksjoner med i størrelsesorden 300 – 400 millioner kroner, og antallet stillinger med inntil 450 årsverk. Samlet er det 1500 stillinger i stabs- og støttestillinger i Posten Norge AS, skriver selskapet i meldingen.

Spinnaker sparer milliarder
Kuttene er en del av kostnadsprogrammet Spinnaker. Dette programmet skal øke effektiviteten til Posten med 2,3 milliarder kroner innen 2012.

Tiltakene i Spinnaker spenner fra effektivisering av administrative funksjoner, optimalisering av innkjøpsrutiner, omlegging til Post i Butikk (som er igangsatt), salg av postterminaler, bygging av ny sorteringsterminal for Østlandet, endring av produksjonsrutiner og reorganisering av prosesser iht. nytt produktivitetssystem.

– Utfordringene innenfor den tradisjonelle postvirksomheten er hovedforklaringen til at Posten må kutte kostnader og effektivisere virksomheten, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Han forteller at kuttene vil bli diskutert med fagforeningene og diskusjonene avsluttes over nyttår. De første nedbemanningene vil starte i første kvartal 2009.

Av Egil Kr. Solberg | 03.12.2008 kl.11:1