Menu

4430 ledige stillinger i Rogaland

Det er registrert 4 430 ledige stillinger i Rogaland i januar. Det er en økning på 26 % sammenlignet med i fjor. Samtidig er det registrert 3 228 helt ledige i fylket, og dermed er det flere ledige stillinger enn helt ledige i fylket.

Av admin | 02.02.2007 09:55:25

Rogaland har lavest ledighet i landet med 1,5 prosent.

– Det er tidenes arbeidsmarked. Dersom vi ikke klarer å dekke behovet for arbeidskraft er det fare for den videre veksten i området. Vi må alle tørre å tenke nytt, og jeg er overbevist om at det fremdeles finnes muligheter for arbeidstakere og arbeidsgivere som våger, sier direktør i NAV Rogaland Truls Nordahl i en pressemelding.

Ledigheten i Rogaland er redusert med 39 prosent de siste 12 måneder. Det er den største reduksjonen i landet. Antallet langtidsledige går også ned, og er mer enn halvert siden januar fjor. I januar 2007 er det 677 personer har vært registrert som arbeidssøker i mer enn 6 måneder.

Av Egil Kr. Solberg | 02.02.2007 kl.09:5