Menu

40 nye arbeidsplasser på Karmøy

Hydro vil bygge Norges største anlegg for resirkulering av aluminium på Karmøy. Totalinvesteringen i anlegget er ca. 260 millioner kroner og vil skape nærmere 40 nye arbeidsplasser på Karmøy.

Av admin | 26.05.2010 10:35:45

Anlegget vil i første fase ha en kapasitet på 35.000 tonn.

– Endelig byggebeslutning planlegges våren 2011. Det nye resirkuleringsanlegget kan stå ferdig og komme i drift sommeren 2012, skriver kommunikasjonsjef Svein Erik Wiksnes i en pressemelding.

Det vil da kunne ta imot og gjenvinne dross og skrap fra alle Hydros aluminiumverk i Norge. Dross er et restprodukt fra støpevirksomheten med høyt aluminiuminnhold.

I tillegg vil anlegget ha kapasitet til å gjenvinne aluminium fra eksterne kilder i Skandinavia og Island.

Det resirkulerte metallet vil bli nyttiggjort i Hydros eget produkt-støperi på Karmøy og vil bidra til å erstatte den kapasiteten som forsvant da det såkalte Søderberg-anlegget ble stengt i mars 2009.

Av Lisa Lien | 26.05.2010 kl.10:36