Menu

40 mill til lokalmedisinske sentra

Statsminister Jens Stoltenberg varsler en økning på 40 millioner kroner til stimulering av lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid om helse- og omsorgstjenester. Det betyr at fysikalsk institutt i Haugesund får en ny mulighet.

Av admin | 10.05.2010 16:43:00

For 2010 er det etablert en tilskuddsordning på 33 millioner kroner til stimulering av lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid om helse- og omsorgstjenester.

? Ordningen har skapt mye lokalt engasjement og søknadsmengden har vært stor. Derfor har regjeringen bestemt at vi mer enn dobler tilskuddsordningen til samhandlingsprosjekter lokalt, sier statsminister Jens Stoltenberg.

I revidert nasjonalbudsjett, som legges fram tirsdag, vil det bli foreslått en økning på 40 millioner kroner, til totalt 73 millioner kroner for 2010. 

Mange steder er man kommet godt i gang med planlegging av samhandlingstiltak. I Haugesund har fysikalsk institutt ved Revmatismesykehuset vært et samhandlingstiltak over mange år, men mistet statlig støtte ved nyttår. Nå vil det bli en ny mulighet for å søke midler.

? Det viser med all tydelighet at interessen for denne reformen er stor og at mange ser at den både er nødvendig og riktig. Vi er kjent med at det allerede foreligger et stort antall konkrete planer som vil gi innbyggerne mer tilgjengelige tjenester og bidra til forebygging av sykdom, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Av Egil M Solberg | 10.05.2010 kl.16:38