Menu

4.2 mill for tre Røvær-barn

Det er kostbart for Haugesund kommune å drive barnehage på Røvær. Kostnadene for de tre barna i barnehagen er 4.2 millioner kroner i året.

Av Egil M Solberg | 09.11.2016 22:07:06

Kostnadsnivået for drifting av byens barnehager er knyttet til hvor effektivt de kommunale barnehagene driver.

Private barnehager skal ha betalt i forhold til kostnaden i de kommunale barnehagene og kommunen har ikke mulighet til å holde små barnehager som Røvær utenfor regnestykket.

Dermed må kommunen betale 4,2 millioner kroner ekstra til de private barnehagene.

De private barnehagene på fastlandet i Haugesund tjener derfor gode penger på at det er barn i offentlig barnehage på Røvær, og det er ingenting kommunen kan gjøre med det. Reglene tillater ikke unntak.