Menu

390 mill mer til helseforetakene?

Venstre foreslår allerede nå 390 mill kroner mer til helseforetakene i sitt reviderte budsjett, og forlanger at skjevfordelingen rettes opp fullstendig i statsbudsjettet for 2009. Det betyr en tilleggsbevilgning til Helse Vest på 140 mill.

Av admin | 05.06.2008 11:07:55

Fordelingen av en slik tilleggsbevilgning vil bli ca. 140 mill. til Helse Vest, ca. 140 mill til Helse Midt-Norge og ca. 110 mill til Helse Nord.

– Dette er en viktig start, men Venstre krever at skjevfordelingen må rettes opp fullstendig i statsbudsjettet for 2009. Vi forventer støtte fra regjeringspartiene, sier Venstres stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim.

Av Egil Kr. Solberg | 05.06.2008 kl.11:0