Menu
Bømlafjordtunnel

370 nye mill til Bømlafjordtunnelen

Det skal nå brukes nye 370 millioner kroner til oppgradering av Bømlafjordtunnelen.

Av Egil M Solberg | 18.02.2018 18:55:49

Det er nye strengere krav til tunnelsikkerhet fra EU som nå krever at det brukes 20 milliarder kroner på å oppgradere tunnelene her i landet.

Tunnelene på E 134 alene vil koste mer enn 759 millioner kroner å oppgradere. Medregnet Bømlafjordtunnelen påløper kostnadene seg til over én milliard kroner.

– I tunnelene kommer det nye kamera og radar. Dermed vil veimeldingssentralen bli varslet raskt om det skjer en situasjonen, sier prosjektleder i Statens vegvesen Rune Sandven til BA.

Det var i 2007 at de nye EU-kravet ble innført. 51 tunneler er blitt utbedret, men det gjenstår fortsatt 173 tunneler på landsbasis.